Gwneud cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel i blant ag ANFON | Materion Rhyngrwyd

Gwnewch y pethau sylfaenol ar gyfryngau cymdeithasol

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Dysgwch sut i wneud defnydd o leoliadau ac offer sydd ar gael ar lwyfannau a dyfeisiau y mae eich plentyn yn eu defnyddio i greu lle mwy diogel i'ch plentyn gysylltu ag eraill a chreu eiliadau dysgu gyda'ch plentyn.

Sgroliwch i Fyny