Camau cyntaf ar gyfryngau cymdeithasol

Cyngor i Rieni a Gofalwyr

Mynnwch help ac arweiniad ar yr hyn i'w ystyried wrth wneud penderfyniad ynghylch a yw'ch plentyn yn barod i gysylltu ag eraill ar rwydweithiau cymdeithasol. Llywiwch trwy'r tudalennau isod i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.