Mae gen i gyfrif cyfryngau cymdeithasol yn barod

Cyngor i bobl ifanc

Dysgu mwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud i wella'ch cyfrif cymdeithasol i'w wneud yn brofiad gwell a mwy diogel.

merch yn ei arddegau yn dal ffôn gyda thic ac eicon gosodiad

Os oes gennych gyfrif cyfryngau cymdeithasol eisoes dyma 5 peth y gallwch eu gwneud

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Beth i feddwl amdano

Ydw i wedi…

  • Wedi gwirio fy gosodiadau yn fy nghyfrif cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar?
  • Atgoffais fy hun o'r offer sydd yna i reoli pwy sy'n gweld fy mhethau?
  • Wedi glanhau fy rhestr ffrindiau yn ystod y tri mis diwethaf? (ydy'r bobl iawn yno ac ydyn nhw'n ffrindiau go iawn sy'n poeni amdanaf i?)
  • Cymerwch eiliad i weld a yw'r app cyfryngau cymdeithasol rwy'n ei ddefnyddio wedi cyflwyno offer a gosodiadau newydd?
  • Wedi diffodd y lleoliad GPS ar osodiadau fy nyfais?