Beth yw gwybodaeth bersonol?

Cyngor i bobl ifanc

Dysgu mwy am sut i reoli eich gwybodaeth bersonol fel eich enw a'ch lleoliad wrth ddefnyddio apiau a gwefannau.

gliniadur gyda chlo diogelwch ar y sgrin gyda'r eicon ticio

Rydych chi yn: Gwneud y pethau sylfaenol

Beth yw gwybodaeth bersonol?

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Beth i feddwl amdano

Gosodiadau

Mae yna adegau pan ofynnir i chi am rywfaint o'r wybodaeth hon i brynu rhywbeth ar-lein neu i sefydlu cyfrif. Gofynnwch i oedolyn dibynadwy yn gyntaf bob amser a cheisiwch beidio â rhoi'r ffeithiau hyn amdanoch chi trwy rannu'n syml.

  • Peidiwch â rhannu eich enw - enw cyntaf ac enw olaf
  • Peidiwch â rhannu eich cyfeiriad cartref
  • Peidiwch â rhannu enw eich ysgol a ble mae hi, neu'ch gwisg ysgol mewn lluniau
  • Peidiwch â rhannu eich rhif ffôn
  • Peidiwch â rhannu eich cyfrineiriau
  • Peidiwch â rhannu pa mor hen ydych chi a'ch dyddiad pen-blwydd
  • Peidiwch â rhannu ble rydych chi pan rydych chi'n postio neu'n uwchlwytho llun sy'n dangos ble rydych chi yn y llun neu'r lleoedd rydych chi'n mynd iddyn nhw yn aml

Beth yw ystyr 'ar-lein' neu'r rhyngrwyd?

Rhwydwaith yw'r rhyngrwyd sy'n defnyddio llinellau ffôn, ceblau, lloerennau, a chysylltiadau diwifr i gysylltu cyfrifiaduron a dyfeisiau eraill â'r We Fyd-Eang. Gall ffonau clyfar, cyfrifiaduron, rhai setiau teledu, consolau gemau, oriorau neu deganau, gysylltu â'r rhyngrwyd, yn ogystal â chynorthwywyr personol rhithwir gan Google neu Alexa.

Rydym yn cysylltu trwy ein dyfeisiau fel ffonau clyfar, consolau gemau, gliniaduron, a thabledi. Mae technoleg yn ei gwneud hi'n hawdd i ni gysylltu â phobl eraill a gwybodaeth trwy'r rhyngrwyd neu ddefnyddio signalau ffôn.