Ei gael yn hollol iawn ar gyfer eich lles

Cyngor i bobl ifanc

Dysgu mwy am offer i'w gwneud hi'n haws llywio ar-lein a rhoi hwb i'ch lles digidol.

Plentyn mewn cadair olwyn ar ffôn gyda emoji ticio a gwenu

Rydych chi yn: Gwneud y pethau sylfaenol

Ei gael yn hollol iawn ar gyfer eich lles

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Gosodiadau

Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd defnyddio dyfeisiau ond mae yna lawer o offer gwych a all helpu. Manteisiwch i'r eithaf ar eich ffôn neu dabled:

Os na allwch weld yn dda iawn

Gallai'r offer hyn helpu:

 • Bydd VoiceOver (iOS) a TalkBack (Android) yn siarad eich gorchmynion ac yn rhoi adborth y gallwch ei glywed pan ddefnyddiwch eich dyfais
 • Os ydych chi'n defnyddio Braille gallwch gysylltu'r dyfeisiau (y ddau blatfform) trwy Bluetooth
 • Mae lliwiau (iOS) yn gwella eglurder sgrin gyda chyferbyniad uwch
 • Mae Zoom (iOS) a Magnification Gestures (Android) yn chwyddo unrhyw beth ar y sgrin
 • Fe allech chi hefyd ddefnyddio cynorthwywyr llais fel Siri neu Gynorthwyydd Google i helpu i ddod o hyd i bethau rydych chi'n edrych amdanyn nhw

Os nad ydych chi'n clywed yn dda

Gallai'r offer hyn helpu:

 • mae dyfeisiau iOS ac Android yn cysylltu â chymhorthion clyw trwy Bluetooth
 • Mae Speak Selection (iOS) yn caniatáu ichi newid cyfradd y lleferydd ac yn tynnu sylw at eiriau
 • Mae Dictation (iOS) yn cyfieithu lleferydd i destun ac mae'n offeryn gwych i blant â dyslecsia neu faterion iaith fynegiadol eraill. Mae gan y nodwedd awto-gywir a chyfalafu auto
 • Mae capsiynau (Android) yn cynnig pennawdau caeedig mewn gwahanol foddau (lleferydd, testun ac arddull) i weddu i'ch anghenion

Os ydych chi'n Dyslecsig neu'n cael trafferth darllen

Gallai'r offer hyn helpu:

 • Mae Speak Selection (iOS) yn gadael ichi newid y cyflymder siarad ac yn tynnu sylw at eiriau
 • Mae Dictation (iOS) yn troi'r hyn rydych chi'n ei ddweud yn destun ac mae'n offeryn gwych i'ch helpu chi i fynegi'ch hun. Bydd hyd yn oed yn trwsio sillafu i chi!
 • Mae Capsiynau Byw yn Android Q yn rhoi'r hyn sy'n cael ei ddweud mewn penawdau neu is-deitlau ar flaen y ddelwedd. Gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd (lleferydd, testun, ac arddull) i weddu i'ch anghenion ac yn eich helpu i wylio fideos neu ddefnyddio apiau sgwrsio fideo. (Mae'n gweithio ar Google's Duo neu Instagram ac ar YouTube)
 • Mae Mynediad dan Arweiniad (iOS) a'r proffil defnyddiwr cyfyngedig (Android) dros dro yn cyfyngu mynediad ar y ddyfais i un app yn unig ar y tro, gan helpu plant ag awtistiaeth neu heriau sylw a synhwyraidd eraill i aros yn canolbwyntio ar y dasg (neu'r ap) wrth law. Ni all plant newid i ap arall oni bai eich bod yn nodi'r cyfrinair

Rheoli eich amser ar eich ffôn

Gallai'r offer hyn helpu:

 • Gall yr amserydd ar eich ffôn helpu i'ch atgoffa pryd mae'n bryd dod â'ch sesiwn i ben ar gyfryngau cymdeithasol
 • Gall Mynediad dan Arweiniad (iOS) a'r proffil defnyddiwr cyfyngedig (Android) eich cadw ar un app ar y tro, gan eich helpu i aros yn canolbwyntio ar y dasg (neu'r ap) rydych chi'n ei ddefnyddio. Mae hyn yn eich atal rhag neidio o un ap i'r llall