Impactrapportage 2022 - 2023

Samen voor een beter internet

In het impactrapport van dit jaar hebben we het geweldige werk vastgelegd dat we in de loop van het jaar hebben verricht om een ​​breed scala aan gezinnen verder te ondersteunen bij het helpen van hun kinderen om veilig te profiteren van de impact van verbonden technologie.

U vindt inzichten in hoe onze samenwerking met onze partners en online veiligheidsexperts een verschil heeft gemaakt in het leven van kinderen online en wat we hopen te bereiken in het komende jaar.

Carolyn Bunting, CEO van IM

Carolyn Gors MBE

CEO van Internet doet ertoe

Voorwoord van de CEO

Dit impactrapport wordt gepubliceerd in een tijd van grote verwachting, met de Online Safety Bill op het punt om in wet te worden omgezet en de langverwachte Online Safety Act te worden. Er is meer dan vijf jaar aan gewerkt en deze wetgeving zal een grote verandering betekenen in het Britse technologielandschap, waardoor online platforms meer verantwoordelijk worden voor de veiligheid en het welzijn van hun gebruikers, met name kinderen. Meer regelgeving is belangrijk en noodzakelijk. We hebben al verbeteringen in de dienstverlening gezien na de introductie van de kindercode in september 2021, en we kijken uit naar nog veel meer. Internet Matters staat klaar om bedrijven te helpen hun nieuwe verantwoordelijkheden te vervullen door deskundig advies en input te geven.

Lees meer

Maar ik ben er duidelijk van overtuigd dat regulering slechts een deel van het antwoord is. Er moet ook een blijvende focus zijn op het onderwijzen en versterken van kinderen zelf, en de volwassenen die hen ondersteunen. In een tijdperk van ChatGPT, deepfake-technologie en cryptocurrencies kan mediageletterdheid niet langer als een luxe worden gezien. Het biedt vaardigheden en kennis die essentieel zijn voor kinderen om gelukkige, succesvolle en verantwoordelijke burgers van de toekomst te worden.

Ouders moeten centraal staan ​​bij de inspanningen om kinderen in deze ruimte op te voeden. Als er online iets misgaat, wendt de overgrote meerderheid van de kinderen zich eerst tot hun ouders. Van al het werk dat Internet Matters het afgelopen jaar heeft gedaan om ouders te ondersteunen, ben ik vooral trots op het onderzoek dat we hebben uitgevoerd dat aantoont hoe betrokken, zelfverzekerde en ondersteunende ouders de belangrijkste factor zijn om kinderen online veilig, gezond en gelukkig te houden. En met de steun van onze partners blijven we campagne voeren om het bewustzijn te vergroten en gezinnen de broodnodige hulp en advies te bieden.

Ook voor scholen is een belangrijke rol weggelegd, waarbij online veiligheid een onderdeel is van het kerncurriculum. Het online leven overschrijdt de grens tussen school en thuis, wat betekent dat samenwerking tussen ouders en leerkrachten essentieel is. Leraren spelen een bijzonder belangrijke rol bij het ondersteunen van kwetsbare kinderen die mogelijk geen ouders hebben die zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom blijft Internet Matters ons aanbod naar scholen uitbreiden. Het was een genoegen om Digital Matters, ons platform voor leerkrachten van 9-11-jarigen, steeds beter te zien worden.

Ik ben trots op alles wat Internet Matters het afgelopen jaar heeft gedaan om ouders en leerkrachten te voorzien van essentieel advies en ondersteuning. Maar dit werk gebeurt niet in een vacuüm, en we kunnen de ongelooflijk uitdagende context van het afgelopen jaar niet negeren: een crisis in de kosten van levensonderhoud waardoor zoveel gezinnen ongelooflijk onder druk komen te staan, samen met aanhoudende financieringsbeperkingen waarmee scholen worden geconfronteerd. Bovendien blijft de verantwoordelijkheid voor mediawijsheid op nationaal niveau verdeeld over verschillende overheidsdepartementen en -instanties. Internet Matters zal de stemmen en belangen van gezinnen blijven verdedigen voor iedereen die een verschil kan maken in hun online leven.

Nu het online veiligheidsregime begint in te werken, hoop ik dat mediawijsheid nu de tijd, aandacht en betrokkenheid kan krijgen die het verdient. Internet Matters staat klaar om deze inspanningen te ondersteunen en ons steentje bij te dragen om van het VK de veiligste - en meest bevredigende - plek ter wereld te maken voor kinderen en gezinnen om online te zijn.

Een jaar in review

April 2022 - maart 2023

Bewustwording en gebruik

De uitdaging om kinderen te helpen gelukkig en gezond online te blijven, raakt bijna elk gezin in het land, dus het is van cruciaal belang om ons bereik te vergroten om het bewustzijn te vergroten. Samen met onze partners blijven we gezamenlijk innovatieve manieren vinden om ouders te bereiken en te betrekken.

Afbeelding uit het Impact Report dat het gebruikspercentage over de hele wereld laat zien.

Impact en actie

Het begrijpen van de impact van internetaangelegenheden is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat we de behoeften van ouders en professionals blijven ondersteunen. Hiervoor werken we samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau dat ons Impact Assessment Programme beheert.

Drie keer per jaar praten we met 2,000 ouders van kinderen van 4-16 jaar om hen te vragen wat zij denken en voelen over de middelen die beschikbaar zijn op internetmatters.org en wat ze daardoor anders doen.

van de Britse ouders die onze website bezoeken, onderneemt actie om hun kind online veilig te houden

van de ouders had een gesprek met hun kind over online veiligheid

van de ouders heeft de online veiligheidsinstellingen van hun kind gecontroleerd

van de ouders voelt zich beter voorbereid op problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen

van de ouders zou Internet Matters aanbevelen als betrouwbare bron

van de ouders zegt iets nieuws te hebben geleerd dat hen zal helpen hun kind veilig te houden

ons onderzoek

Digitaal ouderschap

Belangrijkste inzichten:

 • In huishoudens waar ouders het gevoel hebben dat ze een goede balans hebben tussen het gebruik van digitale apparaten, hebben ze meer kennis en vertrouwen over online veiligheidskwesties en hebben ze er ook meer vertrouwen in dat hun kind weet hoe het online veilig kan blijven
 • Het aantal controles dat door ouders is ingevoerd om de online activiteiten van hun kind te beheren, is geen sterke indicator voor de resultaten op het gebied van digitaal welzijn; het is belangrijker dat kinderen het gevoel hebben dat hun ouders betrokken zijn bij wat ze online doen en met hen praten over hun ervaringen
 • Ouders zien veel uitdagingen om bij te blijven met technologie en het online leven van hun kinderen en zijn op zoek naar een scala aan ondersteuning, waaronder meer informatie van scholen, de apps en platforms die hun kinderen gebruiken en van de overheid zelf.

Zie volledig rapport.

Moeder ondersteunt haar kind in een digitale wereld door samen glimlachend naar een smartphone te kijken.

Digital Wellbeing Index-rapport Jaar 2

Belangrijkste inzichten:

 • De positieve effecten van online zijn zijn sinds vorig jaar afgenomen voor kinderen en slechts 3 van de 16 gemeten welzijnsstatistieken tonen een jaar-op-jaar
  verbetering, met aanzienlijke verminderingen van de positieve impact op ontwikkeling en sociaal welzijn, die mogelijk wordt veroorzaakt door minder afhankelijkheid van technologie op die gebieden van het leven van kinderen in een post-pandemische wereld.
 • De negatieve impact van digitale technologie op het emotionele welzijn van kinderen is afgenomen in vergelijking met vorig jaar, maar alleen voor jongens. Dit lijkt met name meer te worden ervaren door oudere jongens, die aangaven minder negatieve effecten te ervaren dan vorig jaar.
 • 9- tot 10-jarige meisjes lijken meer negatieve effecten van digitale technologie op hun sociale en fysieke welzijn te ervaren dan vorig jaar in dezelfde leeftijdsgroep. Dit kan een weerspiegeling zijn van het feit dat meisjes hun eerste apparaat krijgen en actief online socializen vanaf een jongere leeftijd dan vroeger.
 • Kinderen in gezinnen met moeilijke financiële omstandigheden, en kinderen met een handicap, psychische problemen of SEND, ervaren meer negatieve effecten van digitale technologie op alle gemeten dimensies van hun welzijn dan kinderen in gezinnen zonder deze uitdagingen. Kinderen in deze gezinnen meldden ook een hogere incidentie van online ervaringen die als schadelijk worden beschouwd, en dat deze ervaringen, wanneer ze
  voorkwam, had een erger effect op hen dan kinderen in andere gezinnen.

Zie volledig rapport.

De tekst luidt: 'Het welzijn van kinderen in een digitale wereld, jaar twee, indexrapport 2023.' De logo's Internet Matters en Revealing Reality zitten eronder. Rechts is een afbeelding van 5 kinderen op smartphones.

opzettelijk gebruik

Belangrijkste inzichten:

 • Tieners willen controle hebben over hun online gedrag en gewoonten, maar in werkelijkheid is dit een uitdaging. Ze vertrouwen meestal op zelfdiscipline om hun online gedrag, inclusief hun schermtijd, te beheersen - niet altijd met veel effect. Ze staan ​​niet alleen in deze strijd; ouders vertelden ons dat ook zij moeite hebben om de controle over hun online leven te voelen.
 • De meerderheid van de tieners gebruikt geen bestaande tools en functies om hun tijd online te beheren, ofwel omdat ze er niet aan dachten om een ​​oplossing te zoeken voor de uitdagingen die ze verwoordden, ofwel omdat ze niet op de hoogte waren van de tools. Ze zagen het potentieel voor meer tools gericht op:
  • Informatie – toegang hebben tot meer gegevens over hun gebruik.
  • Flexibiliteit – tools die geen harde limieten opleggen, maar flexibel zijn volgens de behoeften van jongeren.
  • Actieve waarschuwingen – bijv. waarschuwingstijden, pop-upberichten en stille modi.

Als resultaat van dit onderzoek heeft TikTok nieuwe tools geïntroduceerd die gericht zijn op het bevorderen van positieve digitale gewoonten – Zie meer informatie hier.

Zie volledig rapport.

Ondersteunen van docenten bij kwesties van online veiligheid

Voor de meeste middelbare scholieren is een mobiele telefoon standaard, waardoor scholen steeds vaker te maken krijgen met problemen die worden veroorzaakt door de online activiteiten van hun leerlingen. Veel leraren voelen zich niet toegerust om dit met succes aan te pakken. Met de steun van TikTok hebben we onderzoek gedaan met een reeks onderwijzend en senior leiderschapspersoneel, en ons daaropvolgende rapport onderzoekt de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben.

Belangrijkste inzichten:

 • Docenten hadden vaak het gevoel dat hun aanpak van online veiligheidsproblemen te reactief was, en het ontbrak hen aan tijd en kennis om deze te voorkomen en er effectief mee om te gaan.
 • Met een constant veranderend digitaal landschap denken leraren dat ze meer training en middelen nodig hebben om up-to-date te blijven en om hen te begeleiden bij het bespreken van onderwerpen op een leeftijdsgeschikte manier.
 • Dit gebrek aan middelen van goede kwaliteit, samen met de unieke aard van de meeste gevallen, maakte het moeilijk om schoolbreed beleid vast te stellen om hun aanpak te sturen.

Zie volledig rapport.

Lachende leraar met tekst op de overlay met de tekst Ondersteunende docenten bij kwesties van online veiligheid: onderzoek naar de behoefte aan middelen. Het Internet Matters-logo staat in de linkerbovenhoek met 'Ondersteund door' en het TikTok-logo rechtsonder.

Een hele nieuwe wereld?

Geen enkel gesprek over de toekomst van technologie is compleet zonder de metaverse te noemen. Toch ontbreken de stemmen van ouders en kinderen in het debat. Dit rapport vat de huidige ontwikkelingen in het metaverse landschap samen, vroege bewijzen van de kansen en risico's voor kinderen en wat gezinnen er zelf over denken en voelen.

Belangrijkste inzichten:

 • Veel families zeggen dat ze weinig tot geen begrip hebben van de metaverse. 4 op de 10 ouders (41%) zeggen dat ze niet veel of niets weten over de metaverse. Meer dan de helft van de kinderen (53%) zegt hetzelfde.
 • Vroeg bewijs suggereert dat de metaverse enorme kansen biedt voor kinderen, maar ook aanzienlijke risico's. Deze omvatten blootstelling aan schadelijke inhoud, meer uitbuiting en misbruik en het misbruik van persoonlijke gegevens van kinderen.
 • Ouders zijn meer geneigd dan kinderen om de risico's van de metaverse te identificeren: slechts 59% van de kinderen identificeert ten minste één zorg over de metaverse, vergeleken met 81% van de ouders. Dit betekent dat ouders een cruciale rol zullen spelen bij het helpen van kinderen om veilig te blijven.
 • Degenen die de metaverse bouwen en besturen, moeten ervoor zorgen dat deze vanaf het begin kindvriendelijk is. De technische industrie moet gezinnen bij het ontwerpproces betrekken en hun behoeften voorop stellen. Ofcom zou bedrijven moeten verplichten om specifiek rekening te houden met de metaverse in hun risicobeoordelingen onder de aanstaande online veiligheidsregelgeving en te overwegen om een ​​speciale gedragscode voor metaverse-diensten te ontwikkelen.

Dit rapport leidde tot interessante discussies en debatten in de hele sector en geeft vorm aan onze activiteiten met belangrijke partners in de toekomst.

Zie volledig rapport.

Meisje met een VR-headset met roze en paarse verlichting en de tekst 'A Whole New World? Naar een kindvriendelijke metaverse'

Bewustwording en actie

Digitale zaken

Dit jaar lanceerden we, met steun van ESET, Digital Matters – ons online veiligheidsplatform dat leerkrachten van 9-11-jarigen gratis, kant-en-klare lesbronnen biedt die zijn ontworpen om kinderen online veilig te houden door middel van interactieve activiteiten en dynamische verhalen. Gebruikmakend van een kunststijl die de populaire interesse van studenten in manga weerspiegelt, werd het platform gelanceerd met vier lessen die het kwaliteitskeurmerk van de PSHE Association behaalden. Deze vielen onder de onderwerpen Online pesten, Privacy en veiligheid, Online informatie beheren en Online relaties. Elke les laat leerlingen kennismaken met de problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen en hoe ze steun kunnen vinden. Sinds de lancering zijn er drie nieuwe lessen toegevoegd en er komen er nog meer bij.

Zie perron.

TikTok-speelboek

Als reactie op onderzoeksresultaten hebben we samen met TikTok een interactief Playbook gemaakt om docenten te helpen een beter begrip te krijgen van de technologie die hun leerlingen dagelijks gebruiken. Van verbeterde privacy- en bedieningsopties tot hoe het platform een ​​'safety by design'-benadering heeft geïmplementeerd om gebruikers onder de 16 beter te beschermen, het TikTok Playbook biedt beknopte inhoud die docenten kunnen gebruiken om hun eigen begrip en gebruik met leerlingen en ouders te verbeteren - allemaal factoren die leraren ons vertelden, waren belangrijke kenmerken die ze graag in een bron zouden willen zien.

Zie TikTok Playbook.

Digital Matters is een gratis online veiligheidslesplatform voor docenten

Druk op Start voor PlayStation-veiligheid

Samen met Sony Interactive Entertainment (SIE) hebben we 'Press Start for PlayStation Safety' ontwikkeld, een interactieve quiz om gezinnen te leren hoe ze een veiligere game-ervaring kunnen hebben.

De nieuwe bron is gemaakt voor ouders en kinderen om samen te voltooien door een reeks vragen te stellen met betrekking tot de veiligheids- en privacyfuncties die beschikbaar zijn op het PlayStation Network. Het moedigt gezinnen aan om samen te werken om goed spelgedrag en het beschikbare ouderlijk toezicht op de console te begrijpen, wat helpt om een ​​gezonde, veilige en plezierige ervaring voor kinderen te creëren tijdens het gebruik van hun spelconsole.

Zie interactieve quiz.

Financiële oplichting

Met de steun van onze experts hebben we in december 2022 een interactieve gids gemaakt om ouders te helpen online oplichting aan te pakken. Het bevatte advies over de meest voorkomende online oplichting, op welke signalen u moet letten en welke stappen u moet nemen om online oplichting te voorkomen en aan te pakken.

Zie volledige gids.

PlayStation Online veiligheidsquiz met Sony

Digitale afbeelding van moeder met smartphone omgeven door iconen met gesprek, instellingen, controles en ondervraging. De tekst luidt 'Online zwendel aanpakken, tips om de signalen te herkennen en ondersteuning te krijgen.' Het Internet Matters-logo bevindt zich in de linkerbovenhoek.

Samenwerken met experts

We willen de leden van ons Expert Advisory Panel bedanken, wiens voortdurende bijdrage aan ons werk van onschatbare waarde is geweest. Dankzij hun tijd en expertise kan het werk van Internet Matters gebaseerd zijn op inzicht en zo goed mogelijk zijn.

Alison Preston, Co-directeur en hoofd onderzoek, Ofcom
jes asato, Hoofd Beleid en Publieke Zaken, Barnado's
John Carr OBE, Secretaris, UK's Children's Charities' Coalition on Internet Safety (CHIS)
Jonathan Baggaley, CEO, PSHE Vereniging
Jessica Edwards, Senior beleidsadviseur, Barnardo's
dr. Linda Papadopoulos, Psycholoog en Internet Matters Ambassador
Martha Evans, Directeur, Alliantie tegen pesten
Sam Marks, Manager CSA Educatie en Preventie, NCA-CEOP
Dr. Simon P. Hammond, Docent onderwijs, Universiteit van East Anglia
Victoria Nash, adjunct-directeur, universitair hoofddocent en senior beleidsmedewerker, Oxford Internet Institute
Zal Gardner OBE, CEO, Childnet International en directeur bij UKSIC

Lees het volledige impactrapport

Eerdere impactrapporten

Was dit nuttig?
Vertel ons hoe we het kunnen verbeteren