BWYDLEN

Rhwydweithiau cymdeithasol a wneir ar gyfer plant

Gweler ein rhestr o apiau cyfryngau cymdeithasol sy'n gyfeillgar i blant sydd wedi'u cynllunio i helpu plant i ddysgu sut i ryngweithio â'i gilydd a rhannu'n ddiogel ar-lein.

Rhwydweithiau cymdeithasol gorau i blant

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi parhau i dyfu mewn poblogrwydd ymhlith pobl ifanc a phobl ifanc. Yn ôl a Arolwg y BBC mae mwy na thri chwarter y plant iau rhwng 10 a 12 oed yn defnyddio o leiaf un rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol.

Os yw'ch plentyn yn awyddus i ddechrau trydar, postio neu rannu ond rydych chi'n teimlo nad ydyn nhw'n barod i ddefnyddio pethau fel Facebook neu Instagram, yna mae yna nifer o rwydweithiau cymdeithasol amgen yn cael eu gwneud i blant y gallwch chi dynnu sylw atynt.

Mae'r rhain yn cynnig nodweddion sy'n addas i blant fel gemau a chystadlaethau ond maent hefyd yn rhoi cyfle i chi eu defnyddio fel offeryn addysgu i'w cael i rannu'n ddiogel.

Yn y pen draw, mae'r rhwydweithiau cymdeithasol hyn yn rhoi amgylchedd mwy diogel i blant lle gallant rannu eu profiadau ac ymgysylltu â ffrindiau maen nhw'n eu hadnabod.

Rhwydweithiau cymdeithasol i rai dan 13 oed

Spotlite (Kudos gynt)

Ap sy'n amgylchedd digidol lle gall plant archwilio, dysgu a deall sut i fod yn bositif ar-lein.

Spotlite Gynt (Kudos) - Rhiant a'i ferch yn siarad am yr ap cyfryngau cymdeithasol i blant

Beth yw Spotlite?

Mae Spotlite yn canolbwyntio ar bwysigrwydd creu profiad cymdeithasol mwy diogel i blant, tweens a phobl ifanc. Gall plant rannu fideos, lluniau, ymateb i bostiadau gan ffrindiau a rhoi sylwadau arnynt ac ymuno â grwpiau i'w rhannu ag eraill sydd â diddordebau tebyg. Mae'r platfform yn cydymffurfio 100% â COPPA.

Prif nod yr ap yw dysgu preteens, tweens a arddegau yr moesau o ryngweithio ar-lein. Mae ganddo nodiadau atgoffa cyson i gadw pethau'n bositif fel y blwch sylwadau sy'n cyfarwyddo defnyddwyr i 'adael sylw braf'.

Nodweddion diogelwch

 • Mae pob cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i riant neu ofalwr ddarparu dilysiad a chymeradwyaeth e-bost. Ni ellir ychwanegu unrhyw ffrindiau nes bod rhiant yn cymeradwyo'r cyfrif.
 • Nid yw Spotlite yn olrhain nac yn gwerthu unrhyw ran o wybodaeth bersonol eich plentyn fel lleoliad.
 • Rhaid i rieni gymeradwyo defnyddio Spotlite os yw ar gyfer plant o dan 13 oed.
 • Dim ond ar gyfer y ffrindiau rydych chi wedi'u derbyn y mae fideo / lluniau a rennir ar gael.
 • Mae Cymedrolwyr Cynnwys 24/7. Bydd unrhyw gynnwys / defnyddwyr amhriodol yn cael ei wahardd

Oedran: 8+
Cost: Am ddim
Ar gael ar: iOS

Sgwrs PlayKids

Ap sgwrsio a negeseuon plant-ddiogel i blant dan 12 oed


Beth yw Sgwrs PlayKids?

Mae PlayKids yn blatfform o fri rhyngwladol gyda chartwnau, llyfrau a gweithgareddau i blant rhwng 2 ac 8 oed. Gyda'r ap PlayKids Talk, gall plant gael mynediad at weithgareddau, gemau a chynnwys fel fideos. Gall rhieni hefyd reoli cysylltiadau plant, awdurdodi mynediad camera a meicroffon

Nodweddion diogelwch

 • Er mwyn sefydlu cyfrif y plentyn mae'n ofynnol i rieni fynd trwy ddilysu oedran.
 • Gall rhieni reoli pob agwedd ar gyfrif y plentyn fel cysylltiadau a phroffil.
 • Mae gan riant fynediad i'r cyfrif ar eu ffonau hefyd i gadw llygad ar yr hyn sy'n cael ei rannu mewn amser real

Oedran: 4 +
Cost: Am ddim
Ar gael ar: I gyrchu pob ap ar y platfform PlayKids, gallwch ei lawrlwytho ar gyfer iOS.

GoBubble

Llwyfan cyfryngau cymdeithasol wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer plant ac a ddefnyddir hefyd gan athrawon.

Ap cyfryngau cymdeithasol GoBubble

GoBubble yn rhoi ysgolion yn y canol, gan ganiatáu i blant sgwrsio, cydweithredu ar brosiectau ysgol, dysgu am ddiwylliannau newydd, datblygu ffrindiau pen, dysgu plant am ddefnydd diogel o'r cyfryngau cymdeithasol, ac anfon negeseuon at rieni.

Y gwahaniaeth allweddol gyda GoBubble o gymharu â gwefannau eraill yw bod ysgolion yn cofrestru disgyblion, gyda chymeradwyaeth rhieni, yn hytrach na'r plant yn cofrestru drostynt eu hunain.

Nodweddion diogelwch

 • Tîm cymedroli byw sy'n adolygu negeseuon fflag.
 • Yn dileu unrhyw ddelweddau, testun, sain, fideo neu emojis amhriodol.
 • Hysbysebu am ddim.
 • Oherwydd ei nodweddion diogelwch cynhwysfawr, dyfarnwyd sgôr PEGI 3 i'r safle - y sgôr oedran fwyaf diogel sydd ar gael gan y corff llywodraethu (Gwybodaeth Hapchwarae Pan Ewropeaidd).
 • Mae'r holl gynnwys (sgwrs, llun a fideo) yn cael ei wirio cyn iddo ymddangos.

Oedran: 4+
Cost: Am ddim
Ar gael ar: iOS

Yn ôl i’r brig

Grom Cymdeithasol 

Safle adloniant cyfryngau cymdeithasol wedi'i greu ar gyfer plant.

Beth yw Grom Social?

Mae'r ap yn caniatáu i blant gwrdd â phlant eraill fel eu hunain trwy gysylltu trwy negeseuon sgwrsio, creu fideos, gwylio pethau cymdeithasol a rhannu postiadau.

Nodweddion diogelwch

 • Gall plant Grom TV stemio cynnwys fideo diogel, wedi'i guradu.
 • Mae gan yr ap hidlwyr i gael gwared ar unrhyw iaith briodol a sarhaus.
 • Yn gofyn am ddilysiad e-bost gan riant i agor cyfrif.
 • Gall rhieni fonitro gweithgaredd plentyn gyda'r ap cydymaith MamaBear.

Oedran: 4+
Cost: Am ddim
Ar gael ar y Android

Yn ôl i’r brig

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella