Beth os? Senarios

Pethau i'w gwneud gyda'n gilydd

Adnodd dysgu i gael plant i feddwl yn feirniadol am yr hyn y byddent yn ei wneud, pe byddent mewn rhai sefyllfaoedd.

Eicon sgwrsio grŵp

Beth fyddech chi'n ei wneud pe bai?

Sgroliwch i weld y ddogfen lawn

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella