11-13 - Online genderstereotypen: wat u moet weten | Internet doet ertoe

11-13 – Online genderstereotypen: wat u moet weten

Als je de vaardighedentool The Online Together Project hebt voltooid, gebruik dan deze aanvullende gids als leermiddel samen met vrienden of familie om online meer vertrouwd te raken met genderstereotypen en zinvolle gesprekken te voeren.

Scroll Up