MENU

Wrażliwe dzieci

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji online może wymagać specjalistycznej pomocy. Zobacz artykuły i zasoby, aby pomóc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, poradzić sobie z zagrożeniami online, jakie mogą napotkać, oraz organizacją, która może udzielić dalszego wsparcia.

Zasady i wskazówki
Przedstawiamy nasz projekt pilotażowy w Greater Manchester
Cieszymy się, że udało nam się zapewnić finansowanie z DCMS na rozpoczęcie nowego projektu z Połączonymi Władzami Greater Manchester ...
Zasady i wskazówki
Odpowiedź w sprawach internetowych na projekt ustawy o bezpieczeństwie w Internecie
Zobacz naszą odpowiedź na ustawę o bezpieczeństwie w Internecie, która określa plany rządu dotyczące nowego systemu regulacyjnego dotyczącego ...
Zasady i wskazówki
Szablon audytu podatnych na zagrożenia
Grupa Robocza UKCIS narażonych użytkowników - Kontekst audytu istniejących zasobów. Ten dokument ma trafić do sedna ...
Zasady i wskazówki
Odpowiedź w sprawie Internetu ma znaczenie w białej księdze Online Harms
Zobacz naszą odpowiedź na konsultacje rządu brytyjskiego z „Białą księgą na temat szkód online, która określa plany rządu dotyczące nowych ...
Zasady i wskazówki
Zakres uprawnień UKCIS Vulnerable Users Group