MENU

Wrażliwe dzieci

Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji online może wymagać specjalistycznej pomocy. Zobacz artykuły i zasoby, aby pomóc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, poradzić sobie z zagrożeniami online, jakie mogą napotkać, oraz organizacją, która może udzielić dalszego wsparcia.

Zasady i wskazówki
Zasady obowiązujące podmioty zapewniające opiekę w domu dziecka
Te 9 zasad przedstawia najlepsze praktyki w zakresie wspierania bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych w Internecie.
Zasady i wskazówki
Nasz projekt pilotażowy w Greater Manchester: Przedstawiamy Bee Smart
W styczniu rozpoczęliśmy nasz projekt z Greater Manchester Combined Authority (GMCA), współtworząc wsparcie w zakresie umiejętności korzystania z mediów z i dla ...
Zasady i wskazówki
Przedstawiamy nasz projekt pilotażowy w Greater Manchester
Cieszymy się, że udało nam się zapewnić finansowanie z DCMS na rozpoczęcie nowego projektu z Połączonymi Władzami Greater Manchester ...
Zasady i wskazówki
Odpowiedź w sprawach internetowych na projekt ustawy o bezpieczeństwie w Internecie
Zobacz naszą odpowiedź na ustawę o bezpieczeństwie w Internecie, która określa plany rządu dotyczące nowego systemu regulacyjnego dotyczącego ...
Zasady i wskazówki
Odpowiedź w sprawie Internetu ma znaczenie w białej księdze Online Harms
Zobacz naszą odpowiedź na konsultacje rządu brytyjskiego z „Białą księgą na temat szkód online, która określa plany rządu dotyczące nowych ...