MENU

Polityka prywatności

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na tę politykę prywatności. Możemy w przyszłości zmienić tę politykę, a jeśli to zrobimy, opublikujemy zmienioną politykę na tej stronie.

Co jest na stronie

Polityka prywatności

Jak twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Internet Matters Limited

Internet Matters Limited szanuje twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o prywatności poinformuje Cię o tym, jak dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, i poinformuje Cię o twoich prawach do prywatności oraz o tym, w jaki sposób prawo Cię chroni.

Obejmuje to wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej strony internetowej, gdy zapisujesz się do naszego biuletynu, bierzesz udział w wydarzeniu, ankiecie lub konkursie lub przekazujesz darowiznę.

To powiadomienie, wraz z warunkami naszej witryny i polityką dotyczącą plików cookie, informuje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej informacji o prywatności, skontaktuj się z menedżerem ds. Prywatności danych, korzystając z poniższych informacji.

Dane kontaktowe

 • Nazwa: Paula Levett
 • Adres e-mail: [email chroniony]
 • Adres pocztowy: Dom Ambasadora | 2nd floor | 75 St Michaels Street | Londyn | W2 1QS

Kontroler danych

Internet Matters Limited jest administratorem i odpowiada za Twoje dane osobowe (łącznie określane jako „Sprawy internetowe”, „my”, „nas” lub „nasze” w niniejszej polityce prywatności).

Twój obowiązek informowania nas o wszelkich zmianach

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami.

linki stron trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Dane, które zbieramy o tobie

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, na podstawie których ta osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmuja danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane tożsamości obejmuje imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Data kontaktu zawiera adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe zawiera dane konta bankowego i karty płatniczej.
 • Data transakcji zawiera szczegółowe informacje na temat płatności na rzecz i od ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług.
 • Dane techniczne obejmuje adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny.
 • Dane profilu obejmuje Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.
 • Dane użytkowania zawiera informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmuje twoje preferencje w otrzymywaniu marketingu od nas i naszych stron trzecich oraz twoich preferencji komunikacyjnych.

W przypadku, gdy musimy zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć Ciebie (na przykład w celu dostarczenia Ci towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, którą masz u nas, ale powiadomimy Cię, jeśli tak jest w danym momencie.

Jak i kiedy zbieramy dane

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swój adres e-mail, imię i nazwisko, tytuł, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonem i e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

 •  Subskrybuj biuletyn;
 •  Zarejestruj się na wydarzenie;
 •  Weź udział w konkursie lub ankiecie;
 •  Poproś o zapytanie;

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Gdy wchodzisz w interakcję z naszą witryną, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne o twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich, jak określono poniżej:

 • Dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google, platformy społecznościowe, takie jak Facebook;

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód jest zgodny z pierwotnym celem. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera: Niezbędna zgoda.
 • Poprosić Cię o wypełnienie ankiety: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów. Aby aktualizować naszą dokumentację i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług.
 • Aby umożliwić Ci udział w konkursie: Wykonanie umowy z tobą.
 • Aby zarejestrować darowiznę od Ciebie: Niezbędne do zarejestrowania Twojej darowizny i za Twoją zgodą, informuj Cię na bieżąco o tym, jak Twoja darowizna jest wykorzystywana. Wszystkie darowizny przekazane online są bezpiecznie obsługiwane przez Stripe i nie otrzymujemy ani nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej lub debetowej.
 • Administracja: Gdzie musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą. Ponadto, jeśli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby udzielić Ci odpowiedzi.
 • Prawna: Gdzie musimy wypełnić obowiązek prawny.
 • Dostarczanie odpowiednich treści i reklam na stronie: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby zbadać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, aby je rozwijać, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej.
 • Aby użyć analizy danych: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów w celu zdefiniowania rodzajów klientów, aby nasza strona internetowa była aktualna i aktualna, aby rozwijać naszą działalność i informować naszych klientów.
 • Aby użyć swoich adresów IP: Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, aby uniknąć powielania danych wejściowych i poprawić wrażenia użytkowników na stronie.

Możesz poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie [logując się na stronie internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe LUB korzystając z linków rezygnacji w dowolnej wiadomości marketingowej wysłanej do Ciebie LUB przez kontaktując się z nami w dowolnym momencie].

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyć danych osobowych przekazanych nam w wyniku zakupu produktu/usługi, doświadczenia z produktem/usługą lub innych transakcji.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, proszę skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy potrzebować wykorzystywać twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię, a my wyjaśnimy podstawę prawną, która nam pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Komu udostępniamy twoje informacje?

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom takim jak Moove, które ściśle z nami współpracują w zakresie zarządzania, rozwijania i tworzenia treści na stronie.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie twoich danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im tylko na przetwarzanie twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Jak chronić swoje dane

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmieniony lub ujawniony. Ponadto ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, których biznes musi znać. Będą przetwarzać twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Jak długo będziesz wykorzystywać moje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Szczegóły dotyczące okresów przechowywania różnych aspektów twoich danych osobowych są dostępne w naszej polityce przechowywania, o którą możesz poprosić od nas Kontaktując się z nami.

Twoje prawa prawne

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do twoich danych osobowych. Jeśli chcesz poprosić o dostęp, poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy skontaktuj się z nami.

Nie będziesz musiał wnosić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw).

Być może będziemy musieli poprosić Cię o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię aktualizować.

Anuluj subskrypcję

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości w dowolnym momencie, klikając wypisać lub Kontaktując się z nami kiedykolwiek. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania tych wiadomości, nie dotyczy to przekazanych nam danych osobowych.

Jak złożyć skargę lub zgłosić wątpliwości?

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. Ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania twoich obaw przed skontaktowaniem się z ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

Dane kontaktowe:

 • Nazwa: Paula Levett
 • E-mail adres: [email chroniony]
 • Adres pocztowy: Dom Ambasadora | 2nd floor | 75 St Michaels Street | Londyn | W2 1QS

Zmiany w naszej informacji o polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą politykę prywatności. Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 21 września 2021 r. Wersje historyczne można uzyskać przez kontaktując się z nami.

Informacja o plikach cookie

Aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich funkcji naszej witryny, komputer, tablet lub telefon komórkowy muszą zaakceptować pliki cookie. Nasze pliki cookie nie przechowują twoich danych osobowych, ale pomagają nam cię rozpoznać, abyśmy mogli zaoferować ci usługi bardziej odpowiednie dla ciebie.

Pliki cookie będą automatycznie umieszczane na Twoim komputerze, tablecie lub mobilnej przeglądarce internetowej, gdy odwiedzasz witrynę internetową dotyczącą spraw internetowych, a korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na nasze zasady.

Współpracujemy również z wybranymi partnerami, którzy dostarczają treści do naszej witryny, którzy będą mieli własne zasady dotyczące plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie są używane przez strony internetowe, aby pomóc im płynnie działać i zapewnić pewne funkcje działające poprawnie. Niektórzy z naszych reklamodawców używają również plików cookie do wyświetlania reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie.

Pliki cookie nie mogą uszkodzić ani skanować komputera w poszukiwaniu prywatnych informacji przechowywanych na dysku twardym.

Podczas odwiedzania strony internetowej Internet Matters pliki cookie będą automatycznie umieszczane na komputerze, tablecie lub mobilnej przeglądarce internetowej. Możesz wyłączyć lub zarządzać plikami cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki, jednak jeśli zrobisz niektóre funkcje na stronie, mogą nie działać poprawnie.

Rodzaje ciasteczek

 • Tymczasowe pliki cookie: są czasem nazywane „sesyjnymi plikami cookie” i są przechowywane na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Pomagają nam pamiętać rzeczy wybrane na poprzednich stronach, dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać informacji.
 • Trwałe pliki cookie: Są one przechowywane w przeglądarce przez określony czas (na przykład dni 30), po czym są usuwane. Te pliki cookie mogą pomóc nam zapamiętać preferencje, które możesz wprowadzić podczas powrotu do naszej witryny.

Pliki cookie, których używamy

 • Google Analytics(utma, utmb, utmc i utmz): Używamy tego pliku cookie, aby poprawić komfort korzystania z witryny. Ten plik cookie pomaga nam zrozumieć podróż użytkownika w witrynie. po więcej informacji odwiedź Strona pomocy Google.
 • youtube(VISITO R_INF O1_LIVE): Aby wyświetlać filmy, korzystamy z YouTube, osadzając treści na naszych stronach internetowych. po więcej informacji odwiedź Strona pomocy Google.
 • Facebook Pixel(fbevents.js): Analityczne pliki cookie pomagają nam optymalizować reklamy, budować grupę docelową i prowadzić remarketing do potencjalnych klientów. po więcej informacji odwiedź Strona pomocy na Facebooku
 • Wyskakujące ciasteczko(Adres IP): Używamy tego pliku cookie do dzielenia użytkowników na stronie według nauczyciela, ucznia i opiekuna.
 • Mailchimp: Używamy tego pliku cookie do mierzenia biuletynu naszej kampanii. Po więcej informacji https://mailchimp.com/legal/cookies/
 • Pliki cookie społecznościowe: Używamy tego pliku cookie na pasku bocznym i stopce wszystkich stron, aby łatwo udostępniać zawartość ze strony internetowej.
 • Piksel kropkowy Yahoo: (sp.analytics.yahoo) Używamy tego piksela, który jest fragmentem kodu umieszczanym na stronie internetowej (lub wielu stronach internetowych). Dzięki temu możemy śledzić określone działania lub zdarzenia użytkowników, w tym wizyty na stronie i interakcje (takie jak kliknięcie przycisku).

Jak wyłączyć pliki cookie?

Możesz wybrać zarządzanie lub wyłączenie plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org ale jeśli to zrobisz, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.

Warunki korzystania

Niniejsze warunki określają, w jaki sposób my, Internet Matters Limited (firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 08822801 i której siedziba to Internet Matters, 6th Floor, One London Wall, Londyn, EC2Y 5EB) świadczymy Usługi, aby: ty.

Prawa autorskie: Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej i jej zawartości są objęte prawami autorskimi Internet Matters, wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część witryny nie może być rozpowszechniana ani kopiowana w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody.

Bezpieczeństwo

Staramy się podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji ujawnianych w Internecie. Użytkownik akceptuje nieodłączne ryzyko związane z bezpieczeństwem związane z udostępnianiem informacji przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem Internetu, chyba że jest to spowodowane zaniedbaniem lub umyślnym zaniedbaniem spraw internetowych.

Prawa autorskie do tekstu na tej stronie

Tekst na stronie internetowej Internet Matters można powielać bezpłatnie w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, pod warunkiem, że jest on dokładnie odtworzony, nie jest wykorzystywany w mylącym kontekście, a nasze prawa autorskie są wyraźnie potwierdzone.

Logo Internetu ma znaczenie

Nieuprawnione użycie logo Internet Matters lub logo osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny, jest niedozwolone.

Nasze logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym, dlatego każda organizacja, która chce odnosić się do Spraw internetowych lub strony internetowej Sprawy internetowe, musi uzyskać od nas uprzednią zgodę poprzez zawarcie znaku towarowego Umowa licencyjna.

Prawa autorskie do zdjęć i plików audio na tej stronie

Obrazy i dźwięk na tej stronie internetowej są prawami autorskimi do Internetu, chyba że zaznaczono inaczej.

Żadne inne obrazy na tej stronie nie mogą być powielane w innym formacie niż w celu rzetelnego komentarza (np. Zrzuty ekranu użyte do ilustracji w prezentacji), chyba że biuro prasowe Internet Matters udzieli zgody.

Link do tej strony

Internet Matters chętnie zachęca do hipertekstowych linków do naszej witryny, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do użycia w mylącym kontekście.

Powiązane strony

Niektóre łącza w witrynie internetowej Internet Matters mają na celu przeniesienie użytkownika na inne strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron i nie gwarantujemy, że linki będą działać.

Żadne poparcie lub zatwierdzenie jakichkolwiek stron trzecich lub ich porad, opinii, informacji, produktów lub usług nie jest wyrażone ani dorozumiane przez jakiekolwiek informacje na tej stronie lub przez jakiekolwiek hiperłącza do lub z jakichkolwiek stron internetowych lub stron osób trzecich. Witryny połączone ze stroną internetową Internet Matters są obecne tylko dlatego, że mogą zawierać pomocne uzupełnienia publikowanych przez nas danych. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z wszelkimi warunkami i zasadami mającymi zastosowanie do takich witryn stron trzecich.

Ochrona przed wirusami

Dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzić materiały opublikowane na tej stronie. Zalecamy uruchomienie programu antywirusowego na wszystkich materiałach pobranych z Internetu. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia lub uszkodzenia danych lub systemu komputerowego, które mogą wystąpić podczas korzystania z materiałów pochodzących z tej witryny.

Informacje o ochronie danych

W Internet Matters przetwarzamy dane z konkretnych opinii i komentarzy. Możemy ujawnić te dane dowolnej osobie lub organizacji do celów, dla których zostały zgromadzone lub w przypadku gdy pozwala na to ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nie będziemy przekazywać informacji dotyczących Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą, żadnym niepowiązanym stronom trzecim.

Reklama osób trzecich

Możemy zezwolić innym firmom prezentującym i wyświetlającym reklamy w witrynie na ustawianie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie na Twoim komputerze. Należy pamiętać, że ta aktywność podlega ich własnej polityce prywatności. Informacje o Twojej wizycie na stronie, takie jak liczba wyświetleń określonej reklamy (ale nie informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres lub inne dane osobowe) mogą być wykorzystane przez te firmy do podjęcia decyzji, które reklamy służyć wam.

Więcej do odkrycia

Zobacz więcej porad i zasobów, aby pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo w Internecie.