MENU

Ditch the Label Coroczna ankieta nękająca 2018

Raport ujawnia, że ​​1-in-5 wszystkich młodych ludzi było świadkami zastraszania w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym 50% z nich było tego świadkiem przynajmniej raz w miesiącu.

Kluczowe wnioski

Ten kluczowy zbiór dowodów przeprowadzony przez Ditch the Label; dokumentowanie zakresu i charakteru zachowań zastraszających na podstawie rzeczywistych i często niesłyszalnych głosów młodych ludzi, którzy ich doświadczają.

Ponad 9,000 młodzi ludzie w wieku 12-20 we współpracy ze szkołami i uczelniami z całego kraju.

Prezentuje najnowsze statystyki dotyczące zastraszania i w pełni bada rzeczywiste przeżycia tych, którzy padają ofiarą przemocy, sprawców i świadków zastraszania. Raport obejmuje:

  • Najważniejsze statystyki dotyczące zastraszania w Wielkiej Brytanii
  • Motywacje zastraszania
  • Częstotliwość i charakter zastraszania
  • Wpływ nękania
  • Odsetki młodych ludzi zastraszających innych
  • Uzasadnienie popełnienia prześladowania
  • Zakres i charakter prześladowania
  • Jak młodzi ludzie interweniują, gdy są świadkami zastraszania
  • Zalecenia
  • Prawdziwe historie i doświadczenia

Udostępnij i pobierz Coroczne badanie nękania

Ostatnie posty