Prof. Andy Phippen

Profesor uniwersytetu w Plymouth

Andy Phippen jest profesorem społecznej odpowiedzialności w dziedzinie technologii informatycznych w Plymouth Business School na University of Plymouth.

Andy Phippen jest profesorem społecznej odpowiedzialności w dziedzinie technologii informatycznych w Plymouth Business School, University of Plymouth.

Od ponad X lat współpracuje z sektorem IT jako konsultant w kwestiach odpowiedzialności etycznej i społecznej, z firmami takimi jak British Telecom, Google i Facebook.

Przedstawił dowody w formie pisemnej i ustnej dochodzeniom parlamentarnym związanym z publicznym wykorzystaniem ICT i jest szeroko publikowany w tej dziedzinie. W ostatnich latach specjalizował się w korzystaniu z ICT przez dzieci i młodzież, przeprowadzając wiele oddolnych badań w takich kwestiach, jak ich podejście do prywatności i ochrony danych, udostępniania plików i bezpieczeństwa w Internecie. Jest partnerem badawczym w brytyjskim bezpieczniejszym centrum internetowym i jest częstym komentatorem medialnym na temat dzieci i Internetu.

Pokaż pełną biografię Strona autora