MENU

Wspieranie CYP doświadczeniem opieki - Łączenie się i dzielenie się

Dzieci i młodzież z doświadczeniem opiekuńczym w korzystaniu z internetu i mediów społecznościowych mają takie same zagrożenia i korzyści, jak każda młoda osoba dorastająca dzisiaj. Jednak ich wcześniejsze doświadczenia życiowe, zmiany miejsca zamieszkania i zmiany opiekunów są dla nich niekorzystne w sposób, który może uczynić ich bardziej podatnymi na te zagrożenia.