Perthnasoedd Ar-lein

Perthnasoedd Ar-lein

Dewiswch pa wers yr hoffech chi ddechrau gyda hi isod.

Dewiswch pa wers yr hoffech chi ddechrau gyda hi isod.

Ar-lein-Perthnasoedd-Gwers-Delwedd

Cyflwyniad i Ymddygiad Iach Ar-lein

Deall y gwahanol gamau cadarnhaol a negyddol y gellir eu cymryd ar-lein. Sut maen nhw'n effeithio ar y rhai sy'n rhyngweithio â ar-lein a sut gallwn ni adeiladu perthnasoedd cadarnhaol?

  • AchrediadCymdeithas PSHE

    Achrediad
  • Addasrwydd Blwyddyn 5, Blwyddyn 6

  • Pynciau Seiberfwlio, Cyfeillgarwch, Hapchwarae, Ymddygiad Ar-lein, Perthnasoedd Ar-lein, Cyfrinair

  • amser Cofnodion 45 110-

Gweld y Wers
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF
EICH ENW OLAF
EICH CYFEIRIAD E-BOST

Rwy'n a

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×