Dewiswch bwnc i ddechrau

Mae’r pynciau isod wedi’u creu i helpu plant i ddeall elfennau o wahanol bynciau diogelwch ar-lein.

Dewiswch pa bwnc yr hoffech chi ddechrau ag ef isod.

a argymhellir

Iechyd, Lles a Ffordd o Fyw

O gydbwyso amser sgrin i reoli pwysau gan gyfoedion ar-lein, dysgwch sut i adnabod heriau ar-lein a phryd mae'n amser egwyl.

1 wers

Gweld Gwersi

Hunan-Ddelwedd a Hunaniaeth

Deall sut y gall pobl gyflwyno eu hunain yn wahanol ar-lein nag i ffwrdd ynghyd â materion a allai effeithio ar hunaniaeth a theimladau unigol.

1 wers

Gweld Gwersi

Bwlio Ar-lein

Dysgwch sut i adnabod ymddygiadau bwlio ar-lein. Deall sut i gael cymorth pan fyddwch chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn profi seiberfwlio.

2 gwers

Gweld Gwersi

Perthnasoedd Ar-lein

Dysgwch am y gwahaniaeth rhwng ymddygiadau iach ac afiach ar-lein a sut i ryngweithio'n briodol â phobl ar-lein.

1 wers

Gweld Gwersi

Enw Da Ar-lein

Dysgwch beth mae'n ei olygu i greu enw da ar-lein cadarnhaol i chi'ch hun ac eraill, gan gynnwys sut y gall gwybodaeth am unrhyw un gael ei chreu, ei chopïo neu ei rhannu gan eraill.

1 wers

Gweld Gwersi

Hawlfraint a Pherchnogaeth

Beth yw hawlfraint? Dysgwch beth sy'n iawn a beth nad yw'n iawn i'w rannu ar-lein, gan gynnwys problemau a achosir gan rannu gwaith pobl eraill heb ganiatâd.

1 wers

Gweld Gwersi

Rheoli Gwybodaeth Ar-lein

Newyddion ffug. Camwybodaeth. Dychan. Dysgwch am y gwahanol fathau o wybodaeth a sut i feddwl yn feirniadol am yr hyn a welwch ar-lein.

1 wers

Gweld Gwersi

Preifatrwydd a Diogelwch

Dysgwch am breifatrwydd a sut i aros yn ddiogel ar-lein. O gryfder cyfrinair i algorithmau, mae'r pwnc hwn wedi'i gynllunio i helpu defnyddwyr i ddiogelu eu gwybodaeth bersonol ar-lein.

1 wers

Gweld Gwersi
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF *
EICH ENW DIWETHAF *
EICH CYFEIRIAD E-BOST *

Rwy'n *

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×