Sut i Ddefnyddio Materion Digidol

AWGRYMIADAU A CHYNGOR

Mae'r platfform wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth neu gartref gyda rhiant. Isod rydym wedi darparu rhai awgrymiadau a chyngor ar sut i'w ddefnyddio a chael y gorau ohono. 

Mae platfform Materion Digidol yn darparu cynlluniau gwersi am ddim am ddiogelwch ar-lein i athrawon, rhieni a phlant.

1. Dewiswch pwy ydych chi

Cliciwch ar 'Dechrau fel…' athro, rhiant/gofalwr neu blentyn. Os ydych yn athro, bydd yn rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i gael mynediad at ddeunyddiau gwersi am ddim. Cliciwch yma i weld beth mae pecyn pob athro yn ei gynnwys cyn i chi gofrestru.

 

Bydd gan rieni fynediad at ganllaw cydymaith heb gofrestru.

Gall athrawon, rhieni/gofalwyr a myfyrwyr ddefnyddio Digital Matters i ddysgu am ddiogelwch ar-lein.

2. Dewiswch y testun a'r wers

Dewiswch y pwnc yr hoffech chi ac yna dewiswch wers o fewn y pwnc i ddysgu'n fwy penodol amdano. Os oes angen, gallwch hidlo gwersi i weddu i'ch anghenion.

Mae Materion Digidol yn ymdrin ag ystod o bynciau diogelwch ar-lein fel seiberfwlio a newyddion ffug.

3. Lawrlwythwch pecyn adnoddau am ddim

Gall athrawon lawrlwytho cynnwys y wers a gall rhieni neu ofalwyr lawrlwytho canllaw cydymaith ar gyfer y wers honno i gefnogi eu plant yn well.

Mae gan athrawon fynediad i ddeunyddiau gwersi am ddim i gefnogi addysg plant.

4. Dechrau gyda Dysgu Rhyngweithiol

I ddechrau dysgu am y pwnc, dechreuwch gyda Dysgu Rhyngweithiol.

Mae Materion Digidol yn hyrwyddo dysgu rhyngweithiol a gweithgareddau difyr.

5. Ewch i mewn i'r stori

I gymhwyso gwybodaeth am y pwnc, dechreuwch gydag Once Upon Online.

Nodyn: Bydd athrawon, rhieni/gofalwyr a phlant i gyd yn gweld yr un sgriniau ar gyfer Once Upon Online a Interactive Learning a gallant gwblhau’r gweithgareddau.

 

Mae plant yn creu eu stori eu hunain yn Digital Matters gan ddefnyddio’r hyn a ddysgon nhw am ddiogelwch ar-lein.

6. Cwblhewch ac argraffwch eich taith stori

Ar ddiwedd Once Upon Online, cewch gyfle i argraffu’r daith i gael trafodaeth agored am y dewisiadau a wnaed.

Gall athrawon, rhieni/gofalwyr a phlant fyfyrio ar y wers diogelwch ar-lein.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF *
EICH ENW DIWETHAF *
EICH CYFEIRIAD E-BOST *

Rwy'n *

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×