Cefnogaeth Materion Digidol

Dewch o hyd i gefnogaeth ar gyfer eich mater isod. Os na allwch ddod o hyd i ateb yma, cyflwynwch adroddiad yn lle hynny. Cofiwch gynnwys eich e-bost yn eich cyflwyniad os hoffech gael ymateb.


Mae angen help arnaf i wirio fy nghyfrif

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer Materion Digidol, byddwch yn derbyn e-bost dilysu.

Nodyn: Rydym yn ymwybodol o broblemau gyda chysylltiadau cadarnhau. Os nad ydych yn derbyn dolen weithredol, cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod].

Gwiriwch yr e-bost y gwnaethoch gofrestru ag ef. Os na welwch e-bost, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'ch ffolderi sothach neu sbam hefyd.

Os yw eich cyswllt e-bost dilysu wedi dod i ben, ailosodwch eich cyfrinair i sbarduno un newydd. Am gymorth ychwanegol, cysylltwch [e-bost wedi'i warchod].

Ni allaf gael mynediad at y deunyddiau athrawon

I gael mynediad at ddeunyddiau’r wers:

  1. Cofrestrwch neu mewngofnodwch i'ch cyfrif athro.
  2. O'r dudalen gartref, cliciwch DECHRAU NAWR. Dewiswch 'Dechrau' wrth ymyl yr opsiwn Athro.
  3. Dewiswch y pwnc ac yna'r wers yr hoffech chi ddeunyddiau ar ei chyfer.
  4. I'r chwith o'r opsiwn Dysgu Rhyngweithiol, dylech weld opsiwn i lawrlwytho pecyn gwers yr athro.

 

Os nad yw'r opsiwn yn ymddangos:

  • Adnewyddwch eich porwr trwy ddal CTRL + Shift + R i lawr.

 

Os nad yw hynny'n gweithio:

  • Clirio cwcis a data pori eich porwr. I wneud hyn, ewch i osodiadau eich porwr.

 

Os nad yw'r naill na'r llall o'r gwaith uchod, cyflwynwch adroddiad yma.

Rwy'n profi glitch

Os ydych chi'n profi glitch fel botwm ddim yn gweithio neu gynnwys ddim yn ymddangos yn iawn:

  • Adnewyddwch eich porwr trwy ddal CTRL + Shift + R i lawr.

 

Os nad yw hynny'n gweithio:

  • Clirio cwcis a data pori eich porwr. I wneud hyn, ewch i osodiadau eich porwr.

 

Os nad yw'r naill na'r llall o'r gwaith uchod, cyflwynwch adroddiad yma. Dywedwch wrthym beth yw'r mater, ar gyfer pa wers y digwyddodd a phryd y digwyddodd. Os hoffech gael ymateb, cynhwyswch eich e-bost yn yr adroddiad.

Mae gennyf fater arall

Ar gyfer pob mater arall, cyflwynwch adroddiad yma.

Nodwch yn fanwl ble mae'r mater yn codi (a pha wers os yw'n berthnasol). Os hoffech gael ymateb, cofiwch gynnwys eich e-bost.

Mae gen i cwestiwn

Ar gyfer pob cwestiwn nad yw'n gysylltiedig â materion platfform, cysylltwch â [e-bost wedi'i warchod].

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×