Enw Da Ar-lein

Cyflwyniad i Rhannu Ar-lein

Archwiliwch sut y gall y camau y mae rhywun yn eu cymryd ar-lein, gan gynnwys y cynnwys y mae'n ei rannu a'r sylwadau a wnânt, effeithio ar eu henw da ar-lein. Yna darganfyddwch sut i wneud dewisiadau da trwy'r stori Once Upon Online, Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir. Sut gall Joseff gynnal perthynas gadarnhaol gyda’i ffrindiau o ran arbed atgofion gyda’i ffôn? Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

LessonImage-628x336

Gwybodaeth i Rieni

I gael gwybodaeth am rannu ar-lein, adnoddau pwysig a chwis i'w gwblhau ar eich pen eich hun neu gyda'ch plentyn, lawrlwythwch y ffeithiau cyflym hyn.

Dysgu Rhyngweithiol

Gwnewch y rhan hon pan fydd athro, rhiant neu ofalwr yn gofyn i chi wneud hynny. Byddwch yn dysgu am y pwnc trwy wneud cwisiau byr a siarad am y gweithgareddau.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Helpwch y cymeriadau i wneud eu ffordd drwy'r stori hon i ddiweddglo cadarnhaol. Dewiswch gynorthwyydd a fydd yn rhoi cyngor i chi os byddwch yn mynd yn sownd. Gwnewch y rhan hon gartref neu yn yr ystafell ddosbarth pan fydd eich athro yn dweud.

Dechreuwch Nawr
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF *
EICH ENW DIWETHAF *
EICH CYFEIRIAD E-BOST *

Rwy'n *

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×