Unwaith Ar-lein

Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir

Croeso i Unwaith Ar-lein, eich stori ryngweithiol Materion Digidol. Yn “Sharing Gone Wrong,” mae Joseph yn dysgu sut y gall uwchlwytho cynnwys rhywun arall heb eu caniatâd gael effaith negyddol ar eu henw da ar-lein. A yw'n gallu trwsio ei gamgymeriadau a chadw ei berthynas â'i ffrind gorau yn gadarnhaol? Helpwch ef i wneud dewisiadau da i'w arwain at ddiweddglo cadarnhaol.
Rhannu Wedi Mynd yn Anghywir

Beth os nad wyf yn gwybod y dewis gorau?

Peidiwch â phoeni! Mae gennych chi bum Cynorthwyydd i ddewis ohonynt. Pan fydd ganddynt rywbeth i'w ddweud, byddant yn tywynnu'n wyrdd ar waelod eich sgrin. Os oes angen help arnoch, cliciwch arnynt am ragor o wybodaeth cyn gwneud eich dewis.

Dewiswch gynorthwyydd

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×