Bwlio Ar-lein

A yw'n ddoniol neu a yw'n gasineb?

Weithiau gall y geiriau rydyn ni'n eu dweud ar-lein ledaenu casineb, hyd yn oed os nad ydyn ni'n bwriadu. Gall jôc droi’n eiriau niweidiol yn hawdd, ac nid yw’r ffordd y mae rhywun yn ymateb bob amser yn dangos sut mae’n teimlo. Dysgwch sut i atal casineb ar-lein a defnyddio geiriau ar gyfer caredigrwydd yn lle casineb. Yna, helpwch Nia i greu gofod mwy positif yn ei hoff gêm ar-lein, Voxyarn, gyda Chwarae Gyda Chasineb. Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

Delwedd clawr ar gyfer gwers.

Canllaw rhieni a gofalwyr

Yn y canllaw hwn, dysgwch fwy am gasineb ar-lein a dewch o hyd i adnoddau i gefnogi dysgu eich plentyn. Mae'n cynnwys cwis i chwarae gyda'ch plentyn.

Dysgu Rhyngweithiol

Defnyddiwch y cynllun gwers i gefnogi’r adran hon o’r wers ac arwain trafodaethau am y senario sydd wedi’i chynnwys. Mae'n cynnwys cwestiynau cwis i helpu myfyrwyr i ddysgu.

DECHRAU NAWR

Unwaith Ar-lein

Mae arweiniad ar gyfer yr adran hon yn y cynllun gwers. Unwaith y byddwch wedi cwblhau Dysgu Rhyngweithiol, tywyswch y plant drwy'r stori hon i'w helpu i gymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu.

Dechreuwch Nawr

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×