Hawlfraint a Pherchnogaeth

Cyflwyniad i Ymchwil Ar-lein

O AI i ganllawiau astudio, mae cymaint o offer a all ein helpu gyda gwaith ysgol ac ymchwil ar-lein. Ond beth sy'n digwydd pan fydd y "help" hwnnw'n dechrau rhoi'r atebion i gyd i ni? Dysgwch sut y gall adnoddau ar-lein ein helpu i ddysgu sgiliau, yna helpu Rory i wneud eu prosiect Achub Ymchwil. Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

LessonImage-628x336

Dysgu Rhyngweithiol

Mae Dysgu Rhyngweithiol yn cynnwys cwisiau byr i helpu plant i ddysgu am y pwnc. Mae'n berffaith ar gyfer y dosbarth, ond gallwch ddechrau yma i weld beth mae'ch plentyn yn ei ddysgu neu os ydych chi eisiau dysgu gyda'ch gilydd gartref.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Mae'r gweithgaredd cyflym hwn sy'n seiliedig ar stori yn gadael i'ch plentyn wneud dewisiadau a allai fod yn beryglus mewn bywyd go iawn fel y gallant ddysgu am y canlyniadau mewn man diogel. Gofynnwch iddynt gwblhau'r daith hon ar eu pen eu hunain neu ei chwblhau gyda'i gilydd i siarad am eich dewisiadau.

Dechreuwch Nawr

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×