Hawlfraint a Pherchnogaeth

Cyflwyniad i Ymchwil Ar-lein

O AI i ganllawiau astudio, mae cymaint o offer a all ein helpu gyda gwaith ysgol ac ymchwil ar-lein. Ond beth sy'n digwydd pan fydd y "help" hwnnw'n dechrau rhoi'r atebion i gyd i ni? Dysgwch sut y gall adnoddau ar-lein ein helpu i ddysgu sgiliau, yna helpu Rory i wneud eu prosiect Achub Ymchwil.

Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

Nghastell Newydd Emlyn LessonImage-628x336

Dysgu Rhyngweithiol

Gwnewch y rhan hon pan fydd athro, rhiant neu ofalwr yn gofyn i chi wneud hynny. Byddwch yn dysgu am y pwnc trwy wneud cwisiau byr a siarad am yr atebion.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Gwnewch y rhan hon pan fydd eich athro yn dweud neu pan fyddwch gartref. Yn gyntaf, dewiswch gynorthwyydd i roi cyngor i chi os byddwch yn mynd yn sownd, yna helpwch Rory i ymchwilio ar-lein mewn ffyrdd diogel, gonest a chadarnhaol.

Dechreuwch Nawr

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×