Iechyd, Lles a Ffordd o Fyw

Cyflwyniad i Gydbwyso Amser Sgrin

Archwiliwch beth mae'n ei olygu i 'gydbwyso' amser sgrin a sut i gael cymorth os oes ei angen arnoch. Yna darganfyddwch sut i wneud dewisiadau amser sgrin da trwy'r Stori Unwaith Ar-lein, Cydbwysedd Cymhleth. Sut gall Emmy sicrhau nad yw hi'n colli amser o ansawdd ar-lein tra'n cadw pethau'n gytbwys? Mae Interactive Learning ac Once Upon Online ill dau wedi cael sicrwydd ansawdd gan y Gymdeithas ABGI ac wedi cyflawni eu Marc Safon.

Nodyn: I gael mynediad at adnoddau gwersi, rhaid i athrawon fewngofnodi.

Cyflawnwyd Marc Ansawdd ABCh CydbwysoScreenTime-Gwers-Mân-lun-2

Dysgu Rhyngweithiol

Gwnewch y rhan hon pan fydd athro, rhiant neu ofalwr yn gofyn i chi wneud hynny. Byddwch yn dysgu am y pwnc trwy wneud cwisiau byr a siarad am y gweithgareddau.

Dechreuwch Nawr

Unwaith Ar-lein

Helpwch y cymeriadau i wneud eu ffordd drwy'r stori hon i ddiweddglo cadarnhaol. Dewiswch gynorthwyydd a fydd yn rhoi cyngor i chi os byddwch yn mynd yn sownd. Gwnewch y rhan hon gartref neu yn yr ystafell ddosbarth pan fydd eich athro yn dweud.

Dechreuwch Nawr
Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr
EICH ENW CYNTAF *
EICH ENW DIWETHAF *
EICH CYFEIRIAD E-BOST *

Rwy'n *

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Diolch am danysgrifio.

Cliciwch i gael Materion Digidol ar eich dyfais heddiw

Gosod nawr
×