MENU

Powiedz nam, co myślisz

Jak znalazłeś to narzędzie?

Poświęć trochę czasu na wypełnienie poniższej ankiety, aby pomóc nam ulepszyć narzędzie umiejętności i pomóc większej liczbie młodych ludzi i ich rodzin w poznaniu tego tematu.

Wypełnij krótką ankietę

Ankieta dla dorosłych

Wypełnij 30-sekundową ankietę - Dorośli

  • W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami?

Ankieta dla dzieci i młodzieży

Wypełnij ankietę 30 sekund - Dzieci

    Proszę wypełnić również, jeśli odpowiadasz jako dziecko w wieku poniżej 18 lat.
  • W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami?

Odpowiedzialność

  • Sprawy internetowe będą zgodne z ustawą o ochronie danych z 1998 r. i wszelkimi innymi odpowiednimi przepisami prawa wtórnego. Pozyskujemy zgodę respondentów na wykorzystanie dostarczonych danych wyłącznie do celów badawczych, a nie do wykorzystania w zewnętrznych promocjach lub w domenie publicznej. Jest to zgodne z naszą polityką ochrony i bezpieczeństwa danych.
  • Tożsamość akt osobowych oraz dane dotyczące osób biorących udział w projektach są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane klientom ani osobom trzecim. Ponownie, jest to zgodne z naszą polityką ochrony danych i bezpieczeństwa.

Zobacz pełne Polityka Prywatności

Chcesz dowiedzieć się więcej?