MENU

Włączająca ankieta dotycząca bezpieczeństwa cyfrowego

Krótka ankieta zwrotna

Wypełnij poniższą ankietę, aby przekazać nam swoją opinię na temat porad i wskazówek dostępnych w naszym centrum Inclusive Digital Safety.

Pomoże nam to zapewnić, że spełnia on potrzeby zarówno rodziców, jak i specjalistów, którzy używają go do wspierania dzieci i młodzieży, które są najbardziej narażone na zagrożenia internetowe.

Zwiększanie bezpieczeństwa i integracji internetu

Wspólnie z SWGfL stworzyliśmy to centrum, aby zapewnić porady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, aby wspierać rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą doświadczającą słabych punktów.

Czy to było przydatne?
Powiedz nam, jak możemy to poprawić