MENU

Zasoby związane z cybernękaniem

Zobacz szereg artykułów, zasobów i narzędzi, które pomogą dzieciom radzić sobie z cybernękaniem.

Odwiedź centrum porad

Badania
Ditch The Label - Ankieta dotycząca prześladowania 2020
Badania
Ditch the Label Coroczna ankieta nękająca 2018
Raport bada czynniki, które uniemożliwiają młodym ludziom bezpieczne korzystanie z Internetu,
Badania
Ankieta „Zatrzymaj dzień cyberprzemocy” 2017
Raport bada czynniki, które uniemożliwiają młodym ludziom bezpieczne korzystanie z Internetu,
Badania
Zgłoś nadużycie w grze Ditch the Label 2017
Raport bada czynniki, które uniemożliwiają młodym ludziom bezpieczne korzystanie z Internetu,
Badania
Ditch the Label coroczna ankieta nękania 2017
Raport bada czynniki, które uniemożliwiają młodym ludziom bezpieczne korzystanie z Internetu,