MENU

Wspieranie CYP z doświadczeniem opieki - Zachowanie bezpieczeństwa podczas gry

Gry stanowią obecnie ważną część życia dzieci i młodzieży, a osoby z doświadczeniem życia pod opieką nie są wyjątkiem. Zapewniają dzieciom i młodzieży rozrywkę, budowanie relacji, naukę i możliwości rozwoju. Jednak istnieje również ryzyko dla ich bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i fizycznego, które należy wziąć pod uwagę.