MENU

Więc rozebrałeś się online (wersja WYŚLIJ)

Ta wersja „Więc masz nagi online…” jest zasobem, który pomaga i doradza młodym ludziom, którzy mogą znaleźć się w sytuacji, w której oni (lub znajomi) umieścili zdjęcie lub film z seksem online i stracili kontrolę nad tymi treściami oraz komu jest udostępniany.