MENU

Badania: Wspieranie edukatorów w kwestiach bezpieczeństwa online

Niniejszy raport koncentruje się na znaczeniu usług pierwszej linii, które bezpośrednio wspierają rodziny: szkół. Większość dzieci w Anglii spędza w szkole ponad 30 godzin tygodniowo. Niektóre rodziny postrzegają nauczycieli jako źródło wsparcia w wielu aspektach życia, edukacyjnych i pozaedukacyjnych – w tym w życiu online.

wspieranie-edukatorów-online-bezpieczeństwo-problemy-funkcja