MENU

Raport: Cały nowy świat? W kierunku przyjaznego dzieciom Metaverse

Ten raport podsumowuje obecne zmiany w krajobrazie Metaverse, wraz z wczesnymi dowodami na możliwości i zagrożenia dla dzieci. Przedstawia nowe badania dotyczące tego, co rodziny myślą i czują na temat Metaverse, na podstawie oryginalnej ankiety przeprowadzonej dla Internet Matters.

dostępny w raporcie metaverse