MENU

Śledzenie z czerwca 2022 r.

Nasze badanie trackerowe przeprowadzane jest dwa razy w roku na próbie 1000 dzieci w wieku 9-16 lat i 2000 rodziców. Ta ankieta pomaga nam analizować trendy na przestrzeni czasu i porównywać odpowiedzi według wieku dziecka, płci, podatności i nie tylko. Pozwala nam również analizować różnice w raportach rodziców i dzieci.

Czerwiec 2022 tracker ft img