MENU

Edukacja dla połączonego świata

Ramy UKCCIS zawierają wskazówki dotyczące cyfrowej wiedzy i umiejętności, które dzieci i młodzież powinny mieć możliwość rozwijania w różnym wieku i na różnych etapach życia.

Przewiń w górę