MENU

Statystyki śledzenia z grudnia 2021 r.

Nasze badanie trackera przeprowadzane jest dwa razy w roku. Badanie to objęło próbę 2000 brytyjskich rodziców dzieci w wieku 4-16 lat. Około 25% to rodzice dzieci wrażliwych. Ta ankieta pomaga nam analizować trendy na przestrzeni czasu i porównywać odpowiedzi według wieku dziecka, płci, podatności i nie tylko. Pozwala nam również analizować różnice w raportach rodziców i dzieci.

tracker spostrzeżenia grudzień ft imag

Powiązane zasoby

Polecane zasoby

Platforma Digital Matters korzysta z bezpłatnych lekcji interaktywnych i dynamicznego opowiadania historii, aby pomóc nauczycielom zaangażować młodych ludzi w lekcje bezpieczeństwa w Internecie.

Zarejestruj się