MENU

Wskazówki dotyczące cybernękania

Poradnik ten ma na celu wsparcie szkoły w zapobieganiu i reagowaniu na cyberprzemoc. Został stworzony przez Childnet w ramach brytyjskiego centrum bezpieczeństwa w Internecie. Składa się z czterech części: rozumienie nękania, zapobieganie nękaniu w sieci, reagowanie na nękanie i wspieranie personelu szkolnego.

Przewiń w górę