MENU

Dzieci i rodzice: raport dotyczący wykorzystania mediów i postaw w 2022 r.

Ten raport z Ofcom dotyczy korzystania z mediów, postaw i zrozumienia wśród dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat, aby lepiej informować o ich bezpieczeństwie w Internecie.