MENU

Plan lekcji nękania i dokuczania w Internecie

Zasoby koncentrują się na nękaniu online i nękaniu w sieci, które obejmuje plan lekcji, wideo i PowerPoint do wykorzystania w klasie.

Platforma Digital Matters korzysta z bezpłatnych lekcji interaktywnych i dynamicznego opowiadania historii, aby pomóc nauczycielom zaangażować młodych ludzi w lekcje bezpieczeństwa w Internecie. Zgodnie z ramami UKCIS Education for a Connected World Framework i stworzonymi przez Internet Matters, Digital Matters obejmuje szereg tematów lekcji bezpieczeństwa online, od cyberprzemocy po fałszywe wiadomości, bezpieczeństwo haseł i wiele innych. Angażuje dzieci poprzez quizy i naukę opartą na opowieściach, jednocześnie promując dyskusję w klasie, aby promować bezpieczniejszy internet.