MENU

Ofcom Media używa i postawy raport 2018

Ten raport Ofcom analizuje umiejętność korzystania z mediów przez dzieci.

Dostarcza szczegółowych dowodów na temat korzystania z mediów, postaw i zrozumienia wśród dzieci i młodzieży w wieku 5-15, a także informacje na temat dostępu do mediów i korzystania z małych dzieci w wieku 3-4. Obejmuje również ustalenia dotyczące opinii rodziców na temat korzystania z mediów przez ich dzieci.

Kluczowe wnioski

Według najnowszego raportu Ofcom na temat umiejętności korzystania z mediów przez dzieci, czas online dzieci przestał rosnąć po raz pierwszy w 2018 - szacowany średnio na 2 godzin 11 minut dziennie, podobnie jak rok wcześniej - ich średni dzienny czas telewizyjny spadł z roku na rok rok o prawie osiem minut, do szacowanej godziny 1 minut 52.

Raport pokazuje również, że YouTube pozostaje głównym miejscem docelowym dzieci w Internecie, z którego skorzystało 80%. Prawie połowa (49%) dzieci i jedna trzecia (32%) przedszkolaków w wieku 3-4 ogląda obecnie abonamentowe usługi na żądanie, takie jak Netflix, Amazon Prime Video i Now TV.

Udostępnij i pobierz Raport Ofcom 20178 „Wykorzystanie mediów i postawy”

Więcej do odkrycia

Zobacz więcej artykułów i zasobów, aby pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo w Internecie.

Ostatnie posty