Czy zakaz używania smartfonów w szkołach poprawia rozwój dzieci?

 

Według naszych badań tylko jeden na dziesięciu rodziców uważa, że ​​telefon powinien być używany w klasie. Dodatkowo ONZ ostrzega przed zagrożeniami związanymi z posiadaniem smartfonów w szkołach.

Eksperci, dr Tamasine Preece i Rebecca Avery, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.


Dr Tamasine Preece

Kierownik ds. Edukacji osobistej i społecznej
Witryna eksperta

Co dzieci myślą o zakazie używania smartfonów?

Czasami w rozmowach z młodymi ludźmi, którzy przeżywają zdenerwowanie lub niepokój, mówią mi, że poprosili swoich rodziców lub opiekunów o konfiskatę telefonu komórkowego.

Sami młodzi potrafi zidentyfikować negatywne skutki technologii ma na ich zdolność do skoncentrowania się na pracy szkolnej lub pracy poprzez osobiste wyzwania, z których wiele koncentruje się na społecznych aspektach szkoły.

Jak zakaz używania telefonów może wpłynąć na dzieci?

Smartfony oferują znane rozrywki, takie jak granie, aktualizowanie mediów społecznościowych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości. Ponadto akceptacja rówieśników jest istotna wśród młodych ludzi, a łatwy dostęp do telefonów z aparatem i wynikająca z tego możliwość dzielenia się mediami może skłonić młodych ludzi do zaangażowania się w działania, których bardzo szybko żałują.

Zakazanie smartfonów zdjęłoby z dzieci bardzo dużą presję, by działały impulsywnie i uczestniczyły w negatywnych zachowaniach. Ponadto może wspierać dzieci w unikaniu konsekwencji w zakresie reputacji, sankcji szkolnych lub relacji osobistych.

Często to smartfony skłaniają ich do brania udziału w czynnościach, których normalnie by nie robili.

Rebecca Avery

Doradca ds. Ochrony edukacji, Rada Hrabstwa Kent
Witryna eksperta

Czy szkoły powinny zakazać smartfonów?

Szkoły powinny podejmować decyzje o tym, czy „zakazać” smartfonów na podstawie ich uczniów i lokalnych danych demograficznych. W przypadku niektórych dzieci dostęp do smartfonów w szkole bez żadnych ograniczeń może odciągnąć ich od nauki, aw niektórych sytuacjach może narazić je na szkodę, na przykład zastraszanie w Internecie.

Jednak całkowity zakaz jest prawdopodobnie nierealny do osiągnięcia i potencjalnie trudny do wyegzekwowania przez szkoły na poziomie praktycznym. Całkowity zakaz może również narazić dzieci na krzywdę i może wpłynąć na naukę. Na przykład, jeśli dziecko jest młodym opiekunem, dostęp do smartfonów w celu pozostawania w kontakcie z rodziną może być jedynym powodem, dla którego czuje się na siłach uczęszczać do szkoły.

Ponadto, jeśli dzieci mimo zakazu korzystają ze smartfonów w szkole i coś pójdzie nie tak (np. otrzymanie niemiłej wiadomości od znajomego), mogą czuć się niezdolne do zgłoszenia tego do szkoły z obawy przed karą.

Jakie są inne sposoby wspierania pozytywnego wykorzystania smartfonów w szkołach?

Aby skutecznie korzystać ze smartfonów, dzieci potrzebują edukacji i wskazówek zarówno w domu, jak iw szkole.

Dorośli powinni stanowić wzór do naśladowania, kiedy korzystanie z nich jest lub nie jest w porządku, i będą musieli egzekwować granice wokół bezpiecznego, odpowiedzialnego i właściwego użytkowania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z ekranu w Sprawach internetowych centrum porad.