Jaka jest odpowiedzialność szkoły za ochronę mojego dziecka przed ekstremizmem?

Dowiedz się, jaką rolę odgrywa szkoła w ochronie twojego dziecka przed ekstremizmem i radykalizacją oraz w jaki sposób możesz wesprzeć je w domu.


Sajda Mughal OBE

CEO JAN Trust, Campaigner and Consultant
Witryna eksperta

W 2015 Ustawa o zwalczaniu terroryzmu i bezpieczeństwie nałożył na szkoły prawną odpowiedzialność za „zapobieganie wciągnięciu ludzi w terroryzm”. Wprowadzono telefoniczną linię pomocy dla nauczycieli, gubernatorów i innych pracowników w celu zgłaszania obaw bezpośrednio do Departamentu Edukacji. Nauczyciele ocenią ryzyko wciągnięcia uczniów w ekstremistyczne ideologie.

Wymagania w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi obejmują również ostrzeżenia przed ekstremizmem, a pracownicy szkół zostali przeszkoleni w zakresie identyfikowania zagrożonych dzieci i „kwestionowania ekstremistycznych pomysłów”. Szkoły są również zobowiązane do zapewnienia, aby uczniowie nie mieli dostępu do ekstremistycznych materiałów online. Niemniej jednak ważne jest, aby chronić dzieci przed ekstremizmem również w domu i upewnić się, że czują się otoczone zaufanymi dorosłymi, z którymi mogą rozmawiać i do których mogą się zwrócić w razie niebezpiecznej sytuacji.

Napisz komentarz

Przewiń w górę