MENU

Zdrowie psychiczne a era cyfrowa - wyniki ankiety

Zdrowie psychiczne &
era cyfrowa: wyniki ankiety przeprowadzonej przez ekspertów

21 marca - 4 kwietnia Wyniki ankiety

Zadaliśmy Ci pytanie, które chcesz zadać naszym ekspertom. Wyniki są poniżej.

Zwycięskie pytanie

Zadaliśmy pytanie, które chcesz zadać naszym ekspertom i wybrałeś „Jak cyberprzemoc może wpłynąć na zdrowie psychiczne mojego dziecka?”

Ostatnie posty