MENU

Ankieta dotycząca powrotu do szkoły ujawnia, że ​​preferowany wiek rodziców, aby ich dzieci posiadały smartfona, to 10 lat

Jaki jest minimalny wiek dziecka, które powinno posiadać smartfon?

Przebadaliśmy 1,000 rodziców w całym kraju z dziećmi w wieku 8-11 lat, aby dowiedzieć się, co myślą o tym, w jakim wieku dzieci powinny używać smartfonów.

Wyniki ankiety

Badanie wykazało, że większość rodziców (84.6%) chciałaby mieć minimalny wiek posiadania smartfona w Wielkiej Brytanii - 10 lat to najpopularniejszy wiek minimalny.

Zapytaliśmy również, w jakim wieku rodzice dali swojemu dziecku smartfon, a wyniki pokazały ogromne regionalne różnice w korzystaniu ze smartfona wśród dzieci.

„Stolica smartfonów Wielkiej Brytanii”

Okazało się, że Newcastle jest dziecięcą „stolicą smartfonów w Wielkiej Brytanii” - z 90.5% dzieci w wieku 8-11 lat w szkole podstawowej, w porównaniu z Manchesterem (64.7%), Birmingham (60.7%) i Londynem (55.2%). Brighton i Hove zajęli ostatnie miejsce w tabeli z 40%.

Ankieta z powrotem do szkoły

Więcej do odkrycia

Zobacz więcej artykułów i zasobów, aby pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo w Internecie

Ostatnie posty