MENU

Michael Murray

Michael Murray jest szefem strategii regulacyjnej pracującym w Dyrekcji ds. Przyszłości Regulacyjnych w Biurze Komisarza ds. Informacji (ICO). Kieruje rozwojem Kodeksu Dziecięcego ICO, koncentrując się na współpracy z Internet Society Services, organami regulacyjnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii i na świecie.