MENU

Martha Evans

Dyrektor, sojusz przeciw znęcaniu się

Martha jest dyrektorką i kieruje pracami organizacji Anti-Bullying Alliance.

Marta wspiera swoich członków we wszystkich aspektach zapobiegania i reagowania na nękanie, a także koordynuje Tydzień Przeciwdziałania Bullyingowi w listopadzie. Przez ponad siedem lat pracowała w Krajowym Biurze ds. Dzieci.

Pokaż pełną biografię Strona autora