MENU

David Austin

Zastępca dyrektora ds. Polityki i spraw publicznych, BBFC

David jest głównym doradcą dyrektora ds. Polityki i spraw publicznych, odpowiedzialnym za koordynację prac BBFC w zakresie polityki oraz zarządzanie i kierowanie jej wysiłkami w zakresie spraw publicznych. Rola ta odpowiada również za zarządzanie programami badawczymi, komunikacyjnymi i edukacyjnymi BBFC. David dołączył do BBFC w 2003 jako egzaminator po karierze w służbie dyplomatycznej, służąc w Azji Południowej, Afryce Środkowej i byłej Jugosławii. Przeniósł się do swojej obecnej roli w 2011.