MENU

Moduł 4 | Kwitnący

Kurs online promujący umiejętności cyfrowe

      Co będzie można dowiedzieć się,

 •  Umiejętności w zakresie odporności cyfrowej
 •  Reputacja online
 •  Prywatność i bezpieczeństwo

O module

Po ukończeniu tego ostatniego modułu lepiej zrozumiesz umiejętności cyfrowe, jakich młodzi ludzie potrzebują teraz iw przyszłości, oraz działania, które możesz podjąć, aby pomóc młodym ludziom pod Twoją opieką stać się zdolnymi obywatelami cyfrowymi.

Pobierz skoroszyt i listę zasobów

Moduł 4 | Zawartość

Aby uzyskać dostęp do zawartości tego modułu, przejrzyj poniższy interaktywny plik PDF, klikając strzałki < >.

Czy ukończyłeś moduł?

Poinformowanie nas o tym pomoże nam zmierzyć i poprawić wpływ tego kursu.

Tak
Dziękuję Ci!
1
6
2
3

Teraz, po ukończeniu wszystkich czterech modułów tego kursu, możesz ubiegać się o certyfikat Continuing Professional Development (CPD) za pośrednictwem naszego partnera projektu, The Fostering Network. Kliknij poniższy link i odpowiedz na kilka pytań, aby złożyć wniosek.

 • Moduł 1
  Rozumienie
  Zyskasz lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób technologia cyfrowa może przynieść korzyści młodym ludziom, jakie zagrożenia mogą napotkać i co oznacza „odporność cyfrowa”.
  Ikona czasu
  45 min odczyt
 • Moduł 2
  Wzmocnienie
  Dzięki temu modułowi dowiesz się, jak wzmocnić młodych ludzi w Internecie i lepiej zrozumieć wpływ, jaki może mieć pewność siebie i różne style rodzicielskie.
  Ikona czasu
  45 min odczyt
 • Moduł 3
  Wychowujący
  W tym module zidentyfikujesz techniki budowania zaufania z dziećmi pod Twoją opieką i odkryjesz, w jaki sposób można wykorzystać technologię do pielęgnowania i rozwijania pozytywnych relacji.
  Ikona czasu
  45 min odczyt

Ten kurs został stworzony przez Internet Matters we współpracy z The Fostering Network i dr Simonem P Hammondem z University of East Anglia przy wsparciu Jess McBeath (Jess Ltd.). Stworzenie tych materiałów zostało sfinansowane przez Nominet za pośrednictwem jego REACH