MENU

Veilig online socialiseren

Vind tips en hulpmiddelen om uw kind te helpen veilig contact te houden met familie en vrienden en verantwoord online te delen.

Beleid en begeleiding
Internet Matters' onderwerping aan Ofcom's Call for Evidence for the Protection of Children
We steunen de recente aanstelling van Ofcom als toezichthouder voor online veiligheid en zien het als een stap in de richting van het versterken van onze inspanningen om ...
Beleid en begeleiding
Inzicht in de online veiligheidswetswijzigingen
De Wet Online Veiligheid is weer in de pers, waarbij een aantal belangrijke wijzigingen in de wetgeving zijn aangekondigd.
Beleid en begeleiding
Indiening van Internet Matters aan de Public Bill Committee voor de Online Safety Bill
Hoewel Internet Matters de ontwikkeling van de Online Safety Bill verwelkomt, zijn we van mening dat deze aanzienlijk kan worden versterkt om betere ...
Beleid en begeleiding
Reactie van Internet Matters op het ontwerp van de onlineveiligheidswet
Zie onze reactie op de Online Safety Bill, waarin de plannen van de regering voor een nieuw regelgevend regime worden uiteengezet om ...
Beleid en begeleiding
Zal de voorgestelde regelgeving voor online schade kinderen helpen om een ​​veiligere online ervaring te hebben?
Als onderdeel van de consultatie over online schade en ethiek van gegevens, geeft onze beleidsdirecteur Claire Levens inzicht dat ...