Kinderen beschermen tegen online pornografie

Op de leeftijd van 15 is het waarschijnlijker dat kinderen niet worden blootgesteld aan online pornografie, dus als ze vroeg met ze praten, kunnen ze de juiste copingstrategieën krijgen om ermee om te gaan.

Scroll Up