MENU

Prevent & Channel Duty - Een toolkit voor scholen

De toolkit Prevent en Channel Duty biedt richtlijnen voor het implementeren van de Prevent-strategie op scholen en biedt zelfevaluatie voor degenen die een rol moeten spelen bij het beschermen van kinderen.