Plusnet Speelt op internet: Ghost of the Internet

Dit stuk gaat over het thema Cyberpesten en is op maat gemaakt voor jongeren tussen 11 -14. Gebruik het script om kinderen te helpen dit probleem te leren kennen en online veilig te blijven.

Scroll Up